die kerweredd

E Kerweredd muß luschdisch sei
un sauwer wie de Kerwewei.
Däs macht mer uff e feini Art,
do werd net am Humor gespart.

Die Leit wolln ebbes Frohes here,
die Redd soll jo die Frääd vemehre.
's soll luschdisch sei vun A bis Z,
sunscht basst 's zu unsre Kerwe net.

Froh schwenkt mer de Zylinderhut,
en Frack dezu is immer gut.
E scheeni Redd, wu ebbes gilt,
verschennert 's ganze Kerwebild.

Mer soll sich net es Maul vebrenne
un soll genaa sei Grenze kenne.
E frohi Redd schlaat immer ei
un find Applaus, so soll 's jo sei.

's muss Tradition dehinnersteh,
en alte Brauch derf net vergeh.
Dann trinkt mer aach en Schoppe mol,
die Hauptsach is, mer fiehlt sich wohl.

Mer braucht gewiss sich net zu schämme,
mol jemand uff die Schibb se nemme;
doch muß mer driwwer lache kenne,
un derf debei kee Name nenne,

Mer kann aach vun de Dorfgeschichte,
wu so bassiere duhn berichte,
do gäbt 's jo manches hääße Eise,
doch muss mer Witz un Scharm beweise.

E Kerweredd soll Frohsinn bringe
un Glick un Frääd vor alle Dinge,
so feiert mer bei uns die Kerwe,
e schlechti Redd kann viel vederwe.