die katz un die maus

Die Katz saat zu de Maus
im Loch, he, kumm mol raus.
Griehscht Mehl, en ganze Bottich,
dann danzen mer en Schottisch.
Werscht sieh, du hoscht viel Frääd,
ich duh der nix zu Lääd,
- un leckt sich sanft ehr Peedche -
na, kumm doch raus, du Gretche.

Des Maische glaabt's un kummt
glickselig aagebrummt,
un guckt dann dumm un scheel:
Wu hoschte dann dei Mehl?
E Bitt voll, liewer Himmel,
ich sieh jo noch keen Krimmel.
Du hoscht mer's doch versproche,
hoscht du dei Wort gebroche?

Do macht die Katz en Satz
un packt die Maus am Latz,
do is se ganz verschrocke.
Die Katz, die duht frohlocke:
Was hääßt do Mehl, du Schote,
ich will en gute Brote.
Jetzt sitzschte in de Fall.
Die Dumme wern net all.