de mamme

De Mamme fallt ei, grad korz vor em Esse,
sie hot jo die Nudle im Kunsum vergesse.
Los, Schorschelche, renn, du werscht se noch grieh.
Er saust un im Eifer, bums, borzelt er hie.
Do flucht er, er hot halt e Loch in seim Schuh,
un grad wie er flucht, kummt de Parre dezu.
Der reibt unserm Schorschelche orndlich de Kimmel,
wann'd nochmol so fluchscht, kummscht net in de Himmel.
Herr Parre, saat's Schorschche, un dreht sich flugs rum,
ich will net in de Himmel, ich will in de Kunsum.