brief ans chrischtkind

Liewes Chrischtkind!

Ich sitz do un schreib an Dich.
Drauß is alles still.
Sei so gut un denk an mich,
weil ich manches will.
Ich hätt' gern, wann's geht, e Bopp,
zum Spaziere nemme,
eeni mit 'me lange Zopp,
wu ich als kann kämme.
Bring mer aach e Boppescheeß
un en Spielzeiglade
un e Bütt, in dere Greeß,
for die Bopp zu bade.
Unser Karlche will en Gaul
un en Lädderwache.
Zinnsoldate will de Paul
un noch woll'ne Sache.
´s Schweschterche, die klee Kathrin,
die will bloß en Ranze,
Klicker un e Dampmaschin
un so Schuh zum Danze.
Bring e scheenes Märchebuch,
ebbes vum Schneewittche,
dono is schun lang die Such,
des is for's Brigittche.
Un de Mamme bring e Klääd
un drei diefe Däller
un en Hut, do bot se Frääd,
awwer keen so'n heller.
Gutsel hämmer selbscht geback.
sticker siwwe Sorte,
Niss sin do un aach en Sack
Hutzle, ganz verschnorrte.
Un em Bappe, na dem schenkscht
Zigarre, e Päärche,
un e Briefclasch. wann d' dra denkscht.
So, des wär's.

Dei Klärrche